Etusivu > Asumissäännöt

Asumissäännöt

Kiinteistön alueella ja rakennuksessa on noudatettava lainsäädäntöä asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä järjestyslaissa olevia määräyksiä. Sääntöjen vastainen menettely voi aiheuttaa vuokrasopimuksen purkamisen. Allekirjoittaessaan vuokrasopimuksen, asukas sitoutuu noudattamaan yhtiön järjestyssääntöjä sekä huolehdittava siitä, että heidän vieraansa ja perheenjäsenensä noudattavat niitä. Havaitussa ilkivalta tai järjestyssääntörikkomuksissa, kirjallinen ilmoitus isännöitsijälle www.kvas.fi/asukkaalle/kunnossapito-ja kiinteistonhoito/

Hätätilanteissa soitto hätäkeskukseen 112.

 

Huoneistot ja yhteiset tilat

• Huoneistoissa ja piha-alueilla on vältettävä naapureiden häiritsemistä. Kello 22.00-07.00 välisenä aikana on naapureille annettava yörauha.

• Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle tai huoltoyhtiölle. Kiinteistönhuollon päivystysnumero p. 0400 563 164.

• Muissa huoltoilmoituksissa täytä sähköinen vikailmoituslomake osoitteessa www.kvas.fi/asukkaalle/kunnossapito-ja kiinteistonhoito/

• Tupakointi asunnoissa, parvekkeilla ja yleisissä tiloissa on kielletty. Vuokralainen on korvausvelvollinen tupakansavun ja lemmikkieläinten huoneistolle aiheuttamista vahingoista.

• Wc- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

• Ikkunat suljettava tiloista poistuttaessa.

• Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

 

Piha-alueet

• Ulko-ovien ollessa lukittuina, niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudelleen.

• Tupakantumpit kerättävä pois asianmukaisesti.

• Yhteisten tilojen käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä. Yhteiset tilat on tarkoitettu vain asukkaiden omaan käyttöön.

• Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla.

• Pihaistutuksia, nurmikkoa, pihakalusteita, liikennemerkkejä/kylttejä tai leikkivälineitä ei saa vahingoittaa tai poistaa.

• Ajoneuvojen (myös peräkärryt ja asuntoautot/vaunut) pysäköinti on sallittu yhtiön luvalla vain niille varatuilla ja merkityillä autopaikoilla.

• Autoilu piha-alueella on huoltoajoa lukuun ottamatta kielletty.

• Autojen lämpöjohtoja ei saa pitää lämpötolpassa muulloin kuin autoa lämmitettäessä sähköiskuvaaran vuoksi. Lukitse lämmityspaikkojen pistokoteloiden luukut.

• Pelastusteillä ja rakennusten edustalla on pysäköinti ehdottomasti kielletty. Tämä koskee myös vieraspysäköintiä. Vieraspysäköintipaikat on tarkoitettu vain vierailijoiden tilapäiseen pysäköintiin.

• Nurmikoille, pihakäytäville tai jätesuojien edustalle pysäköiminen ja ajaminen on ehdottomasti kielletty. Kaikki pihatiet ovat pelastusteitä.

• Autojen peseminen piha- ja pysäköintialueella on kielletty.

• Polkupyörät tulee säilyttää niille varatussa telineessä tai varastossa.

 

Lemmikkieläimet

• Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä aina kytkettynä, eivätkä ne saa häiritä talon asukkaita eikä muita taloyhtiössä asioivia.

• Huolehdi, ettei lemmikkieläimesi likaa rakennusta tai piha-aluetta.

• Eläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkeihin varatuilla paikoilla ja niiden välittömässä läheisyydessä.

• Viethän lemmikkisi tarpeilleen piha-alueen ulkopuolelle. Jätökset on kerättävä piha-alueilta.

• Asukkaan tulee huolehtia, ettei lemmikin ääntely häiritse muita asukkaita.

• Nämä säännöt koskevat myös vieraidesi lemmikkieläimiä.

 

Jätehuolto

• Asukkaiden talousjätteet on vietävä viranomaismääräysten mukaisesti lajiteltuna ja pakattuna niille varattuihin jäteastioihin.

• Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta, on asukkaiden huolehdittava itse.

Jätehuolto, normaalien jätelajien ulkopuoliset jätteet (metalli, lasi, kartonki, keräyspaperi), toimitus Ekopisteille: https://www.vestia.fi/kerayspisteet/ekopisteet/

Jätehuolto, isot jätteet ja ongelmajätteet: Kalajoki: Meinalan lajittelupiha. Honkirämeentie 2
Lisätiedot, aukioloajat ja ohjeet lajittelupihalla asiointiin: https://www.vestia.fi/lajittelupihalla-asiointi/

 

Kaikissa Kalajoen Vuokra-asuntojen asunnoissa pätevät samat järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt pääset lukemaan kokonaisuudessaan tästä: Järjestyssäännöt.

 

Pelastussuunnitelmat

 

Kalajoki ja Rautio                                                         Himanka

Erkintie 2,Merenojantie 9                                          Akolantie 1

Erkintie 4-8                                                                  Peltotie 14

Tohtorintie 1                                                                  Akselintie 7

Tohtorintie 2B                                                              Kärmekalliontie 12

Kuovitie 1, Kummalantie 6 & 8                                  Kärmekalliontie 17

Kummalantie 7                                                             Kärmekalliontie 26

Hietalantie 3                                                                 Luotitie 3

Hietalantie 4                                                                 Luotitie 5

Vanhatie 35